Werkze.pl używa plików cookie. Kliknij przycisk akceptuj, aby ukryć tę wiadomość.

System fazowy ABU

 

 

Holenderska umowa o pracę, system fazowy ABU

 

Praca w Holandii to też holenderska umowa o pracę! Umowa zawierana jest często z holenderską agencją pracy, która musi respektować zasady holenderskiego układu zbiorowego. Chcesz wiedzieć więcej na temat Twojego kontraktu w Holandii? Przeczytaj nasz artykuł i zobacz poniżej tę prostą grafikę, która tłumaczy czas i kolejne etapy zatrudnienia według systemu ABU. 

 

System fazowy ABU

Wszystkie umowy o pracę zawarte z jakimkolwiek biurem pośrednictwa pracy bazują na SYSTEMIE FAZOWYM, którego zasady określone są przez UKŁAD ZBIOROWY (po hol.CAO). Każda umowa to kolejna faza w jaką przechodzi Twoja forma zatrudnienia, stąd nazwa: system fazowy.

System fazowy ABU oferuje 4 umowy: 1, 2, 3 i 4.

 

Natomiast umowy w fazie 1, 2, 3 i 4 to system fazowy NBBU, o którym piszemy w tym artykule.

 

Poniżej fazy systemu ABU

  

System fazowy ABU