Werkze.pl używa plików cookie. Kliknij przycisk akceptuj, aby ukryć tę wiadomość.

Arbodienst w Holandii

ARBODIENST

 

 

Arbodienst to instancja, która ma wiele zadań i dotyczy choroby pracownika. Nie tylko pilnuje formalności i realizuje przepisy w ramach ustawy, ale zajmie się Tobą i Twoją sprawą jeśli zachorujesz na dłuższy czas.

Co to oznacza? Będziesz mieć kontakt z casemanagerem, który będzie chciał wiedzieć jak się czujesz i kiedy możesz wrócić do pracy. Casemanager umówi Cię na wizytę do lekarza zakładowego, który zdecyduje co zrobić dalej w Twojej sytuacji, bo to nie lekarz rodzinny o tym decyduje. Arbodienst pilnować będzie Twoich praw  i obwiązków wobec UWV, jak również praw i obowiązków Twojego pracodawcy wobec UWV.

 

Arbodienst ma za zadanie pilnowanie przebiegu choroby i jeśli potrzebne, w kolejnych tygodniach i miesiącach nieobecnosci pracownika, realizuje przepisy według Ustawy o systemie opieki zdrowotnej. To oznacza, że zajmuje się wszystkimi niezbędnymi formalnościami podczas długotrwałej choroby pracownika. 

 

Arbodienst jest parasolem, pod którym mieszczą się:

 

 • casemenager, który pozostaje w kontakcie z pracownikiem i pracodawcą;
 • lekarz zakładowy pilnujący przebiegu choroby od strony medycznej (bedrijfsarts);
 • doradca do spraw zatrudnienia (arbeidsdeskundige);

 

Arbodienst zajmuje się:

 

 • realizacją przepisów wg Ustawy o systemie opieki zdrowotnej;
 • wypłacaniem zasiłku chorobowego podczas absencji chorobowej;
 • pilnowaniem ustaleń między lekarzem zakładowym a pracodawcą;
 • zlecaniem analizy sytuacji przez doradcę do spraw zatrudnienia;
 • sporządzaniem Planu działania (Plan van Aanpak) w momencie długotrwałej absencji chorobowej;
 • sporządzaniem sprawozdania w kierunku reintegracji 1go i 2go stopnia;
 • sporządzaniem Ewaluacji pierwszego roku ( 1e jaars-evaluatie);
 • realizacją przepisów w ramach Ustawy o reintegracji zawodowej w okresie pierwszych dwóch lat choroby (Wet Verbetering Poortwachter)
 • raportowaniem do UWV.