Werkze.pl używa plików cookie. Kliknij przycisk akceptuj, aby ukryć tę wiadomość.

Cennik reklam i ogloszen

Ogłoszenia tekstowe

Płatne

€ 10

Ogłoszenie tekstowe Standard

 

 • * prezentowane jest wraz z logo agencji, stawką i miejscowością gdzie odbywa się praca  
 • * ukazuje się pod kategorią pracy
 • * możliwość dodania linku do własnego formularza rekrutacyjnego
 • * utrzymuje się przez 5 tygodni na stronie
 • * można dodać własny materiał promocyjny  

 

€ 35,00

 

Ogłoszenie tekstowe Premium

 • * ukazuje się powyżej darmowych ogłoszeń standardowych i pod kategorią pracy  
 • * prezentowane jest wraz z logo agencji, stawką i miejscowością gdzie odbywa się praca  
 • * możliwość dodania linku do własnego formularza rekrutacyjnego
 • * utrzymuje się przez przez tydzień na miejscu premium, potem przez 4 tygodnie na stronie
 • * można odświeżać
 • * można dodać własny materiał promocyjny  
 • * jest tylko 15 takich miejsc

€ 50,00

 

Ogłoszenie tekstowe Homepage

 • * ukazuje się na stronie głównej, powyżej darmowych ogłoszeń standardowych i pod ogłoszeniami Premium, a także pod kategorią pracy  
 • * prezentowane jest wraz z linkiem i logo agencji
 • * możliwość dodania linku do własnego formularza rekrutacyjnego
 • * utrzymuje się przez przez tydzień na stronie homepage, potem przez 4 tygodnie na stronie
 • * można odświeżać
 • * można dodać własny materiał promocyjny  
 • * jest tylko 8 takich miejsc

Abonamenty

premium home roczny

€ 100,00

miesięcznie

 

Abonament Premium

 

 • * 1 miejsce Premium przez 4 tygodnie
 • * można odświeżać
 • * można dowolnie zmieniać treści przez całe 4 tygodnie

€ 150,00 

miesięcznie

 

Abonament Homepage

  

 • * 1 miejsce Homepage przez 4 tygodnie
 • * można odświeżać
 • * można dowolnie zmieniać treści przez całe 4 tygodnie

zapytaj nas

o cenę  

 

Abonament roczny

  

 • * 1 miejsce Homepage przez 52 tygodnie
 • * 1 miejsce Premium przez 52 tygodnie
 • * można odświeżać
 • * można dowolnie zmieniać treści przez cały czas trwania abonamentu

Inne formy reklamy i ogłoszenia bezpłatne

Wizytówka agencji i ogłoszenie-link

€ 200,00

rocznie

Wizytówka agencji

 • * opis agencji
 • * logo i link do strony agencji
 • * prezentacja wszystkich ogłoszen agencji, również bezpłatnych, które aktualnie są na stronie
 • * polecanie agencji w naszych mediach społecznościowych  
 • * prezentacja certyfikatów agencji  
 • * można dodać własny materiał promocyjny  

 

Gratis

Ogłoszenie pracy bezpłatne  

Ogłoszenie-Link 

 • * utrzymuje się przez 4 tygodnie na stronie
 • * ukazuje się pod kategorią pracy
 • * prezentowane jest wraz z linkiem do ogłoszenia, logo agencji, stawką i miejscowością gdzie odbywa się praca