Werkze.pl używa plików cookie. Kliknij przycisk akceptuj, aby ukryć tę wiadomość.

Casemanager w Holandii

 

CASEMANAGER

 

Kim jest casemanager w Holandii

Casemanager to ktoś kto interesuje się Twoim powrotem do zdrowia i do pracy podczas choroby, i dzwoni do Ciebie jeśli zachorujesz na dłużej.

Casemanager w Holandii to osoba kontaktowa z Arbodienst, która kontaktuje się zarówno z pracownikiem jak i z pracodawcą. Casemanager monitoruje przebieg choroby, i ustala z obiema stronami co należy zrobić aby pracownik jak najszybciej wrócił do pracy. 

 

Jaka jest rola casemanagera?

Ponieważ Holandia nie zna zwolnień lekarskich istnieje osoba kontaktowa, czyli casemanager, który ma za zadanie monitorować przebieg twojej nieobecności podczas choroby. Nawet jeśli jesteś krótko chorycasemanager może się do Ciebie odezwać. Przy chorobach trwających dłużej niż miesiąc prawie zawsze ma się kontakt z casemanagerem.

 

Co wolno casemanagerowi?

Wolno mu pytać cię o przybliżony czas powrotu do zdrowia, a co za tym idzie powrotu do pracy.

Masz obowiązek przekazywać informacje na temat swojego powrotu do pracy, nie maszjednak obowiązku przekazywać szczegółów swojej choroby.

 

O co może pytać casemanager, jakie pytania wolno mu zadawać:

  • przewidywalna data powrotu do pracy;
  • pod jakim numerem telefonu chory jest dostępny i pod jakim adresem można go odwiedzić w razie potrzeby;
  • czy są obowiązki, które muszą być przekazane innemu koledze na czas choroby;
  • czy choroba jest skutkiem wypadku w pracy;

 

Jak pracuje casemanager

Po zameldowaniu choroby przez pracownika casemanager dzwoni i ustala z nim wszystko co jest ważne na ten moment. Jeżeli jesteś na chorobowym w Holandii od teraz będzie się z toba regularnie kontaktował aby dowiedzieć się o stan zdrowia, umówić wizytę u lekarza zakładowego, i dopełnić obowiązków w UWV.

 

Czy casemanager pojawi się zawsze jeśli zachoruję?

Casemenager nie pojawia się zawsze jeśli pracownik zachoruje. Często biura pośrednictwa pracy w Holandii same kontrolują proces powrotu pracownika do pracy. Tylko w przypadkach dłuższej choroby decydują się na korzystanie z usług casemanagera. Wybór należy do biura pracy, i biuro pracy powiadamia o tym swojego pracownika w momencie jego (zazwyczaj dłużej niż 2 lub 3 tygodnie) absencji chorobowej.