Werkze.pl używa plików cookie. Kliknij przycisk akceptuj, aby ukryć tę wiadomość.

Wiertz Rekrutacja

Wiertz Rekrutacja

Wroclaw

0

Oferty pracy

Opis

Agencja pośrednictwa pracy Wiertz Rekrutacja

 

Wiertz rekrutuje w Europie Wschodniej pracowników do sektorów pracochłonnych takich jak produkcja, budownictwo, rolnictwo lub dystrybucja. W tych sektorach w Holandii brakuje personelu o właściwym poziomie kompetencji i motywacji. Europa bez granic na szczęście stwarza mnóstwo możliwości by znaleźć odpowiednie osoby, które by te funkcje pełniły. Wiertz pośredniczy między obywatelami Europy poszukującymi pracy, a przedsiębiorcami w Holandii. Wiertz jest wiarygodnym partnerem zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców: jesteśmy członkiem RIA i przechodzimy okresowe badania w celu ustalenia, czy przestrzegamy wszystkich obowiązujących nas przepisów. Pracownikom gwarantujemy, że będą zatrudnieni w uczciwej i profesjonalnej firmie.